Kto (co) i jak?

Kto i jakim sposobem (podstępem?) ZMUSIŁ sygnatariuszy do opublikowania poniższego oświadczenia?

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/217338-przeprosiny

Przeprosiny
opublikowano: 9 października 2014, 13:44 · aktualizacja: 9 października 2014, 14:12
1.Wojciech Surmacz – jako redaktor naczelny serwisu internetowego wGospodarce.pl oraz jako autor artykułów opublikowanych w internetowych serwisach wGospodarce.pl i wPolityce.pl:

— w dniu 22 czerwca 2014 r. pt. „Jak Tamborski polską chemię sprzedał (tego  w stenogramach „Wprost” nie przeczytacie);

— w dniu 24 czerwca 2014 r. pt. „Izrael Mosze Kantor liczy na pomoc Pawła Tamborskiego (wydarzenie przykryte stenogramami „Wprost”)

2.Marek Pyza – jako redaktor naczelny serwisu internetowego wPolityce.pl, odpowiedzialny za opublikowanie następujących artykułów:

— w dniu 22 czerwca 2014 r. pt. „O tym, jak minister Tamborski polską chemię sprzedał (tego w stenogramach „Wprost” nie przeczytacie). W tle sprawy duet Kantor-Kulczyk..”

— w dniu 24 czerwca 2014 r. pt. „Taśmy prawdy o rządach Tuska,  a w tle wielkie prywatyzacje. Czy Jan Kulczyk spotykał się z premierem w sprawie przejęcia Ciechu?”

— w dniu 24 czerwca 2014 r. pt. „Izrael: Mosze Kantor liczy na pomoc Pawła Tamborskiego (wydarzenie przykryte stenogramami „Wprost”)”

3.Fratria sp. z o.o. – jako wydawca serwisów internetowych wGospodarce.pl oraz wPolityce.pl

przepraszają Pana Jana Kulczyka i spółkę Kulczyk Investments S.A. za rozpowszechnienie w powołanych publikacjach nieprawdziwych informacji dotyczących Pana Jana Kulczyka, a odnoszących się do okoliczności związanych z transakcją nabycia przez KI Chemistry S.a.r.l. (spółkę zależną wobec Kulczyk Investments S.A.) akcji polskiej spółki z branży chemicznej pod nazwą CIECH S.A., jak również za bezprawne insynuacje i pomówienia Pana Jana Kluczyka  o działania sprzeczne z polskim interesem narodowym, które przedstawiono przy okazji dywagacji dotyczących przejmowania przez Rosjan kontroli nad „polską chemią”, w tym nad spółką CIECH S.A. i innymi przedsiębiorstwami państwowymi.

Osoby odpowiedzialne za ww. publikacje przepraszają jednocześnie za nie mające pokrycia w faktach sugestie na temat rzekomego wpływania przez Pana Jana Kulczyka na działalność wysokich funkcjonariuszy publicznych  i podejmowania przez niego rzekomych działań uniemożliwiających ujawnienie przez tygodnik „Wprost”, w ramach tzw. afery taśmowej, rzekomych nagrań  z rozmów Pana Jana Kulczyka z najwyższymi urzędnikami państwowymi.

Niniejsze przeprosiny dotyczą również pomówienia spółki Kulczyk Investments S.A. o nieetyczne i sprzeczne z interesem narodowym metody prowadzenia działalności gospodarczej w odniesieniu do procesu prywatyzacji spółki CIECH S.A. i innych przedsiębiorstw państwowych.

Wyrażamy ubolewanie, gdyż powyższe twierdzenia i insynuacje zawarte  w powołanych publikacjach prasowych były całkowicie nieuprawnione i jako takie naruszyły dobre imię Pana Jana Kulczyka, dyskredytując jego osobę  w opinii publicznej oraz w sposób negatywny wpłynęły na renomę Kulczyk Investments S.A.

Wojciech Surmacz, Marek Pyza i Fratria sp. z o.o.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.