Budzyński do HG-W

Zakątek Cybisa (4)

Prof. dr arch. Marek Budzyński Nutki 3/5 m 7 02-785 Warszawa

Warszawa, 17 października 2011

Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Plac Bankowy 3/5 00-142 Warszawa

Szanowna Pani Prezydent,

Moi przyjaciele zamieszkujący w rejonie ulic Dunikowskiego, Sosnowskiego i Cybisa przekazali mi – jako byłemu generalnemu projektantowi Ursynowa Północnego – swój protest i skargę odnośnie do tej inwestycji, zaznajomili mnie z decyzja nr 139/URN/07 o warunkach zabudowy, oraz poprosili mnie o opinię.

Uważam ich protest i skargę za uzasadnione.

Podtrzymuję w pełni swoją opinię wykorzystaną osiem lat temu przy wydawaniu decyzji nr 51/Ursyn/04.

Decyzję nr 139/URN/07 uważam za sprzeczną z interesem i bezpieczeństwem obywateli Warszawy zamieszkujących ten rejon. Niszczy ona strukturę zaplanowanego fragmentu miasta (Ursynów Północny),  definiującą relacje ruchów kołowych i pieszych w stosunku do zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz terenów zielonych.

Zajęcie tych terenów pod niezwykle intensywną zabudowę mieszkaniową, której wskaźnik intensywności wykorzystania terenu jest odpowiedni dla przegęszczonego śródmieścia, spowoduje degradację warunków życia, a co za tym idzie – obniży wartość zamieszkiwanej przestrzeni w aspekcie zarówno zdrowotno/higienicznym, estetycznym i emocjonalnym, jak i czysto finansowym.

Uważam tę decyzję za sprzeczną z konstytucyjną zasadą rozwoju zrównoważonego.

Z poważaniem

Marek Budzyński

Otrzymują:

1. Spółdzielnia „Jary” 2. Buro Architektury i Planowania Przestrzennego 3. Urząd Dzielnicy Ursynów 4. Komitet protestacyjny mieszkańców

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.