Wojewoda do HG-W

Zakątek Cybisa (6)

[Orzeł Biały]

WOJEWODA MAZOWIECKI

BW-III.142.32.2013.MK

Warszawa, 5 lipca 2013

Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

Zgodnie z właściwością, przekazuję pismo pana Stanisława Remuszki, założyciela Stowarzyszenia Mieszkańców SMB „Jary” z 28 czerwca 2013 w sprawie, której rozwiązanie, w mojej ocenie, leży w kompetencjach samorządu m. st. Warszawy.

Pragnę podkreślić, że narastający konflikt między inwestorem „Włodarzewska” a społecznością osiedla „Jary” uzewnętrznił się podczas debaty na temat bezpieczeństwa w dzielnicy Ursynów, która to debata odbyła się 5 czerwca 2013. Po tej debacie, wspólnie z panem Jackiem Wojciechowiczem, zastępcą prezydenta m. st. Warszawy, odbyłem spotkanie z mieszkańcami osiedla. Na moją prośbę, w miejscu realizowanej inwestycji przeprowadził kontrolę powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, ujawniając fakt samowoli budowlanej w postaci tzw. drogi technicznej do placu budowy. Policjanci, patrolujący na moja prośbę plac budowy, zasygnalizowali możliwość zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców. Zagrożenie to jest związane ze wzmożonym ruchem pojazdów obsługujących plac, a wykorzystujących niedostateczny do tego układ dróg wewnętrznych.

W mojej ocenie, konflikt społeczny wokół inwestycji „Włodarzewska” oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem będą narastały, i mają charakter nieusuwalny, związany z nadmierną skalą inwestycji.

Uprzejmie proszę Panią Prezydent o rozważenie możliwości podjęcia działań nadzwyczajnych, polegających na przykład na zaproponowaniu inwestorowi zamiany nieruchomości. Gdyby m. st. Warszawa było gotowe zrealizować w miejsce inwestycji „Włodarzewska” inną inwestycję o mniejszej skali (wyczerpującą kryteria inwestycji celu publicznego zdefiniowanej w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami), jestem gotów rozważyć możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa jako nieruchomości zamiennej, a następnie nieodpłatnego przekazania obiektu będącego obecnie w gestii „Włodarzewskiej” – na realizację celu publicznego dla m. st. Warszawy.

Jacek Kozłowski

wojewoda mazowiecki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.