„Referendum konsultacyjne”

Warszawa, 18 czerwca 2018
Pan
Prezydent RP
Andrzej Duda
Szanowny Panie Prezydencie,
Jestem emerytowanym dziennikarzem (ponad 40 lat stażu), a przez kilkanaście lat prowadziłem również własne biuro badania opinii, z którego usług swego czasu z uznaniem korzystał Jarosław Kaczyński [mam przyjemność być z nim po imieniu, co przywołuję wyłącznie po to, by niniejszy list nie utonął w kancelaryjnych odmętach].
Innymi słowy, na podstawie osobistego doświadczenia i fachowej wiedzy znam się na sprawie „referendum konsultacyjnego”, którą Pan od roku czołowo promuje, a którą – jako obywatel – uważam za wyjątkowo doniosłe przedsięwzięcie polityczne. Notabene, w ciągu ostatnich miesięcy dwukrotnie wymieniłem na ten temat merytoryczną korespondencję z Pana kancelarią oraz właśnie z JK, który odpisał dość obszernie i z niejaką życzliwością dla Pana pomysłu.
Przechodząc do rzeczy: tydzień temu ogłosił Pan Prezydent swoje wstępne propozycje referendalnych pytań. Uważam za swój patriotyczny obowiązek rzec, iż większość z nich jest zbędna lub/i kiepsko sformułowana, a także brakuje kwestii, które powinny tam się znaleźć.
Jestem gotów tę opinię rozwinąć i uzasadnić, ale teraz, dla zwięzłości,  poprzestanę na poniższym felietonie, który wkrótce ukaże się na jednym z ważnych portali. To jest, można powiedzieć, pigułka albo koncentrat mojego odnośnego poglądu.
Z głębokim respektem i dobrymi życzeniami : -)
Stanisław Remuszko
„Referendum konsultacyjne”
Jeśli Prezydentowi RP uda się przekonać Senat RP do „referendum konsultacyjnego”, wówczas jesienią 2018 roku wezmą w nim udział miliony rodaków*.
Nie wiadomo, ile ostatecznie referendalnych pytań będzie, i nie wiadomo, jaka będzie ich ostateczna treść (znane są tylko wstępne propozycje). Wiadomo natomiast, że 10/11 listopada (data proponowana) nie uchwalimy nowej ustawy zasadniczej ani nie znowelizujemy starej, tylko odbędzie się ogólnopolski obywatelski SONDAŻ, zostanie wypełniona ANKIETA!!!
Oznacza to, po pierwsze, że wyniki tego sondażu nie będą dla nikogo formalnie wiążące. Oraz – po drugie – że frekwencja nie ma żadnego formalnego znaczenia. Natomiast polityczna ranga wyników ankiety będzie przeogromna, dla mnie wręcz historyczna. Po raz pierwszy bowiem Polacy zostaną spytani, jak chcieliby konkretnie urządzać swoje państwo. Ich wyrazistych odpowiedzi żadną miarą nie będzie można zlekceważyć.
Większość spośród piętnastu wstępnie ogłoszonych przez Andrzeja Dudę pytań uważam za nieporozumienie. Wrócę do tego tematu. Jednak przynajmniej pięć innych kwestii mam za fundamentalne. Oto one (w mojej socjometrycznej wersji):
1. Czy należy zmieniać obecną Konstytucję? (tak – nie – nie mam zdania)
2. Czy obywatele powinni mieć konstytucyjne prawo do samodzielnego (bez zgody parlamentu, rządu i prezydenta) stanowienia ogólnokrajowego referendum, jeśli pod jego projektem zbiorą ustawowo określoną liczbę podpisów w ustawowym trybie? (t, n, nmz)
3 Co powinno mieć wyższą rangę (pierwszeństwo w razie sporu)? Konstytucja RP – Prawo UE  – Nie mam zdania
4. Czy chce Pan(i), aby Polska była członkiem Unii Europejskiej? (t, n, nmz)
5. Czy chce Pan(i), aby Polska należała do NATO? (t, n, nmz)
Od siebie-obywatela dodałbym dwa pytania o kluczowym znaczeniu,  niewygodne niestety dla obywateli-polityków:
6. Jak powinien być wybierany Sejm? [Tak jak dotychczas (ordynacja proporcjonalna)  –  W okręgach jednomandatowych (ordynacja większościowa) – Połowa według ordynacji proporcjonalnej i połowa według ordynacji większościowej (ordynacja mieszana)]
7. Czy obywatele powinni mieć konstytucyjne prawo do jednorazowego skrócenia kadencji parlamentu w drodze referendum, jeśli pod jego projektem zbiorą ustawowo określoną liczbę podpisów w ustawowym trybie? (t, n, nmz)
Stanisław Remuszko
*
Według czerwcowego sondażu IBRiS dla Onetu, udział w „referendum konsultacyjnym” zadeklarowalo 44% respondentów, co w skali kraju przełożyłoby się na ponad 13 milionów obywateli…
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.