www.remuszko.pl

Ja, Finkelstein

(część pierwsza relacji z konferencji prasowej -
- czyta się jak kryminał)

Przypomnę: równo siedem lat temu ukazuje się pierwsza w Polsce, Europie i na świecie książka o genezie, narodzinach i ewolucji "Gazety Wyborczej". Książka ma charakter publicystyczno-dokumentalny, a cytowane w niej teksty i reprodukowane dokumenty powiadamiają o faktach i wydarzeniach przemilczanych, zapomnianych lub wręcz skrywanych przed opinią publiczną. Innymi słowy, książka wnosi zupełnie nową wiedzę o medialnych aspektach najnowszej historii Polski, a życzliwe gwarancje jej merytoryczno-językowego poziomu i rzetelności dają swymi nazwiskami Maciej Iłowiecki i Cezary Michalski.

15 grudnia 1999 roku w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego w królewskich Łazienkach odbywa się promocyjna konferencja prasowa. Ówczesne media totalnie i demonstracyjnie ją bojkotują. W następnych dniach, tygodniach i miesiącach praktycznie nikt nie zamieszcza nie to że recenzji, ale żadnej informacji o zaistnieniu książki. Przykre personalne szczegóły tego "Waterloo polskiej żurnalistyki" są opisane na stronach 224-230 najnowszego wydania.

Gdy wczesną wiosną 2003 roku książka zostaje wznowiona, jej autor usiłuje pokonać blokadę informacyjną przy pomocy płatnych ogłoszeń. Wówczas czołowe media gremialnie odmawiają druku tych inseratów. Proszone o interwencję wobec tak manifestacyjnej cenzury, instytucje pełniące w państwie rolę mechanizmów bezpieczeństwa stwierdzają na piśmie (!), że wszystko jest w porządku lub w ogóle nie odpowiadają. W ciągu następnych trzech lat - przy absolutnym milczeniu mediów - sytuacja wokół książki rozwija się wręcz dramatycznie, a o detalach można przeczytać w posłowiu zamieszczonym na stronach 332-336 najnowszego wydania.

Pod koniec listopada 2006 na maszyny drukarskie wchodzi trzecia edycja książki, wzbogacona o nowych sto stron. Przygotowania do konferencji prasowej odbywają się ściśle według metody opisanej na stronach 224-230 najnowszego wydania.

Spotkanie z dziennikarzami rozpoczyna się o godzinie 12.05 w czwartek 7 grudnia w tej samej sali co przed siedmioma laty.

Zanim przedstawię zwięzłe sprawozdanie z tego mityngu - kilka ważnych konkretów. Zwróciłem się - imiennie - do 141 osób. Do 45 spośród nich z tygodniowym wyprzedzeniem (1-XII-06, a więc tydzień po zakończeniu tzw. strajku listonoszy) zostały wysłane listami poleconymi zaproszenia "instytucjonalne", a do pozostałych 96 zaproszenia indywidualne. "Instytucjonalnych" zaprosiłem powtórnie specjalnym przypominającym faksem, wysłanym do ich sekretariatów 24 godziny przed konferencją, oraz - trzeci raz - specjalnym przypominającym mejlem, wysłanym imiennie do adresatów między godziną 8.00 a 9.00 w dniu konferencji. Podaję te szczegóły po to, by uprzedzić ewentualne tłumaczenie: nikogo od nas nie było, bośmy nic nie wiedzieli...

A oto tekst zaproszenia. Na rybkę jest w nim napisane "Pan / Adam Michnik / Redaktor Naczelny / "Gazety Wyborczej"", ale te nagłówki były każdorazowo indywidualnie wstawiane (np. "Pani / Ewa Sołowiej / Redaktor Naczelna / "Naszego Dziennika"" czy "Pan / Tomasz Sakiewicz / Redaktor Naczelny / "Gazety Polskiej"", i kosztowało mnie to sporo czasu, bo wymieniałem te nagłówki ręcznie (nie umiem automatycznie, choć chyba jest taka opcja w Wordzie). Oczywiście, po pięknym laserowym wydrukowaniu każdego listu, wpisywałem na początku swoim wiecznym piórem: Szanowny Panie Redaktorze (Szanowna Pani Redaktor), a na dole starannie (bardzo czytelnie) podpisywałem się imieniem i nazwiskiem, czasami dodając jakieś osobiste słowo (skoro z wieloma adresatami znamy się od lat, a nawet z niektórymi jestem na "ty"). Na górze z lewej strony drukowałem swoją wizytówkę z prywatnymi namiarami (numery telefonów oraz adres internetowy i tradycyjny). Co się tyczy materiału towarzyszącego, była to czarno-biała kserokopia okładki oraz posłowie - w sumie jedna dwustronna kartka A-4. Czytelnik zechce zwrócić uwagę, że zaproszenie, choć wysłane imiennie na ręce redaktora naczelnego (dyrektora programu, szefa działu, prezesa), było przecież wystosowane dla przedstawiciela P.T. Redakcji (Radia, Agencji, itd.). Podaję te szczegóły po to, by uprzedzić ewentualne tłumaczenie: dostaliśmy jakiś niechlujny świstek niewiadomooczym od niewiadomokogo.

A oto imienna lista "instytucjonalnych" zaproszonych (w porządku alfabetycznym - według tytułów i rodzaju medium).

DZIENNIKI: Robert Krasowski - "Dziennik" • Grzegorz Jankowski - "Fakt" • Ewa Sołowiej - "Nasz Dziennik" • Paweł Lisicki - "Rzeczpospolita" • Tomasz Lachowicz - "Super Express" • Marek Barański - "Trybuna" • Andrzej Załucki - "Życie Warszawy"

TYGODNIKI: Paweł Woldan - Angora • Tomasz Sakiewicz - "Gazeta Polska" • Marcin Gugulski - "Głos" • Andrzej Grajewski - "Gość Niedzielny" • Piotr Jakucki - "Nasza Polska" • Michał Kobosko - "Newsweek" • Ks. Ireneusz Skubiś - "Niedziela" • Jerzy Baczyński - "Polityka" • Jerzy Domański - "Przegląd" • Mariusz Ziomecki - "Przekrój" • Ks. Adam Boniecki - "Tygodnik Powszechny" • Jerzy Kłosiński - "Tygodnik Solidarność"• Piotr Gabryel - "Wprost"

MIESIĘCZNIKI: Michał Szułdrzyński - "Nowe Państwo" • Remigiusz Okraska - "Obywatel" • Renata Gluza - "Press" • Zbigniew Nosowski - "Więź"

RADIA: Krzysztof Czabański - prezes Polskiego Radia • Marcin Wolski - program I PR • Elżbieta Markowska - program II PR • Krzysztof Skowroński - program III PR • Maciej Łętowski - IAR • Ks. Tadeusz Rydzyk - Radio Maryja • Tadeusz Sołtys - RMF • Robert Kozyra - Zet

TELEWIZJE: Bronisław Wildstein - prezes zarządu TVP • Maciej Wojciechowski - program I TVP • Wojciech Pawlak - program II TVP • Aleksandra Zawłocka - program III TVP • Andrzej Mietkowski - AI TVP • Radosław Rybiński - "Wiadomości" TVP • Janusz Sejmej - "Panorama" TVP • Ks. Tadeusz Rydzyk - TV Trwam • Ks. Zdzisław Dzido - TV Puls

AGENCJE: Piotr Skwieciński - prezes PAP • Radosław Gil - redaktor naczelny PAP • Małgorzata Parfianowicz - szef działu politycznego PAP • Marcin Przeciszewski - redaktor naczelny KAI • Tomasz Królak - szef działu krajowego KAI

Dziewiędziesięcioro sześcioro osób zaproszonych indywidualnie - przede wszystkim znajomych dziennikarzy, publicystów i wydawców - dostało to samo co wyżej wymienieni oficjele plus dodatkowe osobiste zachęcające ukłony ode mnie z rozmaitymi odręcznymi rewerencjami.

45 + 96 = 141. To prawie półtorej setki ludzi. Jak wypadł ten praktyczny test zdrowia i krzepkości dotychczasowego układu medialnego? Ile osób przyszło i z których redakcji?

Czytaj dalej