www.remuszko.pl kara śmierci

Mój komentarz

(„Wariacje obywatelskie”, str. 139)


Dlaczego.

Dlatego, że przywrócenia kary śmierci chce ogromna większość ludzi – przypuszczam, że na całym świecie, a już na pewno w Polsce. To jest dla mnie powód absolutnie wystarczający. Taka „umowa społeczna”. Wola narodu, najlepiej wyrażona w powszechnym referendum.

Kiedy.

Tylko w dwóch przypadkach: świadomego i chcianego (nie w afekcie i nie przypadkiem) zamordowania człowieka połączonego z jego wyjątkowym udręczeniem LUB w akcie terroryzmu; i tylko wtedy, gdy wyrok uchwali jednogłośnie trzech zawodowych sędziów; i tylko wtedy, gdy stanie się to również w drugiej instancji; i tylko wtedy, gdy prezydent nie skorzysta z prawa łaski.

Jak.

Szybko i sprawnie.

Kontrargumenty.

Dla ogromnej większości obywateli nie istnieją lub są mniej ważne od argumentów.


Stanisław Remuszko