www.remuszko.pl  

(ten rozdział wkrótce będzie aktualizowany/remontowany)


Chamstwo


Eurokonstytucja


Eutanazja


Grób Nieznanego Żołnierza


Jednomandatowe okręgi wyborcze


Kara śmierci


Katyń


Ksiądz Zaleski


Lustracja dziennikarzy


LGBTQ+


Małżeństwa homoseksualne


"Nie" dla "róbta co chceta"


Pan Bóg i cesarz


Pułkownik Kukliński


Referendum


Religia w szkołach


Rotmistrz Pilecki


Zwierzęta